Change Management

Lotte Reumert 3 MS

Change Management is about your approach of trying to make changes. Many find this topic difficult because this relates to how people act, behave and feel. This is not logical method so ‘rules’ are hard to create for making successful change and are therefore hard to apply. When you are not successful in making the wanted changes or when it is hard to make change stick you it can be difficult to find out why while you are interacting with people and not things. When it works it is wonderful and so many things becomes possible.

The two views on Change Management that I mostly use is

They are very different and in some respects also contradictive but I have found use of the both depending on the situation.

Litterature to read:

HBR’s 10 must reads On Change Management af forskellige forfattere. Harvard Business Review Press. Boston, Massachusetts. 2011.

Anerkendende Ledelse – Skab mod, engagement og bedre resultater af Maja Loua Haslebo og Danielle Bjerre Lyndgaard. Dansk psykologisk forlag. 2007

Løft for ledere – løsningsfokuseret tilgang til typiske ledelsesudfordringer af Gro Johnsrud Langslet. Dansk psykologisk forlag. 2006

Hvem har flyttet min ost? af Dr. Spencer Johnson. Børsens forlag. København 2001.

Haster! – Fornemmelse for forandringer. af John P. Kotter. Gyldendal Business. København 2010.

Følelsernes intelligens på arbejdspladsen af Daniel Goleman. Borgen. København.  2. udg. 2008.

How to win friends and influence people af Dale Carnegie. Random House Group. UK. 1998.

Positiv psykologi Positiv pædagogik af redaktion Jørgen Lyhne og Hans Henrik Knoop. Dansk psykologisk forlag. 2. oplag 2008

Adfærdsanalyse i organisationer af Rolf Olofsson – Håndbog i OBM. Viborg, Danmark. 2012

Positivitet – kilder til vækst i livet af Barbara L. Fredrickson. Dansk psykologisk forlag. Danmark 2010

Selvets udvikling – Evolution, Flow og Det gode samfund af Mihaly Csikszentmihalyi. Psykologisk Forlag Danmark. 2008.

Positiv psykologi – Empati Flow køn og humor af Lisbeth F. Brudal. På dansk ved Tom Havemann. Psykologisk forlag. Danmark 2008.

Coaching – Det handler om at stille de rigtige spørgsmål af Sofie Manning. Aschehoug. Danmark 2. udg. 2007.

Teamwork – Metoder til effektivt samarbejde. af Michael A. West. Dansk psykologisk forlag. 3. udg. Danmark 2008.

Coaching – med fokus på løsninger. af Gry Espedal, Tove Svendsen og Trond Andersen. Gyldendal Norsk Forlag og psykologisk forlag. Danmark 2006.